Slovakia Dog Cup - LEONBERGER

Slovakia Dog Cup & Open Slovakia Dog Cup

Slovakia Dog Cup je súťaž organizovaná Slovenskou Kynologická Jednotou - SKJ. Táto súťaž začala v roku 2015 a automaticky sa do nej zapojí každý jednotlivec, ktorý sa aspoň jeden-krát zúčastní na výstave organizovanej SKJ na území Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku. SKJ každoročne organizuje 17 výstav pre všetky plemená a 1 výstavu len pre slovenské národné plemená - SSV - Svetová špeciálna výstava Slovenských národných plemien (Československý vlčiak, Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrbosrstý stavač, Tatranský durič). Body získané na ťýchto výstavách sa započítavajú do Slovakia Dog Cup. Slovakia Dog cup má 2 časti a to:

1. OPEN SLOVAKIA DOG CUP

2. SLOVAKIA DOG CUP 

Open Slovakia Dog Cup

Open Slovakia Dog Cup je prestížnejšia časť Slovakia Dog Cup nakoľko sa tejto sútaže súčastnujú všetky jedince a to aj zo zahraničia, nie len jedince zapísane v Slovenskej plemennej knihe. Víťaz Open Slovakia Dog Cup je absolutný víťaz pre dané plemeno na území Slovenskej republiky.

Slovakia Dog Cup 

Slovakia Dog Cup je súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť iba jedince zapísane v Slovenskej plemennej knihe a iné jedince - zo zahraničia sa tejto súťaže nemôžu zúčastniť. Víťaz Slovakia Dog Cup je víťaz pre dané plemeno na území Slovenskej republiky spomedzi jedincou zapísaných v Slovenskej plemennej knihe.

Slovakia Dog Cup & LEONBERGER

Historicky prvým absolútnym víťazom Slovakia Dog Cup 2015 a tiež absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2015 pre plemeno LEONBERGER sa stala AMIRA Crizly z našej chovateľskej stanici LEON CRIZLY. Tento úspech sa jej podarilo obhájiť aj v nasledujúcom roku 2016 a stala sa víťazom Slovakia Dog Cup 2016 a tiež absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2016 pre plemeno LEONBERGER.

Aktualizované: 28. 04. 2017
Autor: Ing. Jarmila Plešková

2015

Open Slovakia Dog Cup

Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2017 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cup

Absolútnym víťazom Slovakia Dog Cup 2015 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

2016

Open Slovakia Dog Cup

Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2016 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cup

Absolútnym víťazom Slovakia Dog Cup 2016 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

2017

Open Slovakia Dog Cup

Do sútaže Open Slovakia Dog Cup 2017 sa započítavajú body zo všetkých výstav organizovaných SKJ do konca roku 2017.

Slovakia Dog Cup

Do sútaže Slovakia Dog Cup 2017 sa započítavajú body zo všetkých výstav organizovaných SKJ do konca roku 2017.
Podľa predbežných výsledkov je na prvom mieste ASTA spod Rozsutca z našej chovateľskej stanice LEON CRIZLY.