Šampionáty v SKJ

Zoznam a podmienky pre udelenie šampionátov vrámci SKJ

Slovenské šampionáty na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

O potvrdenie šampionátu musí požiadať majiteľ psa po splnení potrebných podmienok, pričom je majiteľ psa povinní uradiť príslušný poplatok. O vystavenie diplomu môžete požiadať aj na výstavisku, pričom tento poplatok je zvyčajne vyšší a to 25€.


Zoznam šampionátov SKJ:

Slovenský šampión šteniat

Slovenský šampión krásy mladých

Slovenský šampión krásy

Slovenský šampión veteránov

Slovenský šampión práce

Slovenský grand šampión

Slovenský výstavný šampión

Slovenský super grand šampión

Šampión SKJ


Aktuálne platné podmienky pre udelenie jednotlivých šampionátoch sú uvedené na oficiálnej web stránke SKJ.

Šampionáty našej chovateľskej stanice LEON CRIZLY vrámci SKJ

Máme tu česť sa Vám pochváliť našimi veľkými úspechmi vrámci SKJ vďaka ktorým boli naším leonbergrom udelené mnohé šampionáty vrámci SKJ. Gratuľujeme našej AMIRE Crizly, ktorá sa stala historicky prvým Leonbergrom v dejnách Slovenskej republiky a SKJ, ktorý ziskal titul SLOVENSKÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN.

Zoznam šampionátov chovateľskej stanice LEON CRIZLY vrámci SKJ:
Slovenský výstavný šampión AMIRA Crizly 

Slovenský grand šampión - AMIRA Crizly
Slovenský šampión krásy - AMIRA Crizly ,  CHERRY Löwe von Blumengarten
Slovenský šampión krásy mladých - AIMEE Benjamina od Holešky

Slovenský šampión šteniat

Poriadok pre udeľovanie titulu slovenský šampión šteniat 

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:
1. Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12 mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.

4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje:

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav, pri použití 1xCAJC aj originál CAJC kartičky a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
Poplatok za Slovenského šampióna šteniat 5 €. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.6.2016. Platí od 1.7.2016
Pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat budú akceptované ocenenia získané od 1.7.2015

Slovenský šampión krásy mladých

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
 2. Minimálne jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
 3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
 4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava. 

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 15 €. Vystavenie šampionátu na výstavisku = 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.


Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:

 1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
 2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
 3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Slovenský šampión krásy

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
I.

 • Ak pes/suka získal 4x CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) na území SR.
 • Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná sezóna = kalendárny rok).
 • CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.
 • Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR.
 • Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 • CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 • Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

II.
Pre pracovné plemená v zmysle nomenklatúry FCI (plemená, ktoré majú priznanie titulu Interšampión = C.I.B. podmienené príslušnou skúškou z výkonu), je možné využiť aj tento variant pre uznanie Slovenského šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 • Pes-suka získali 2x CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR,
 • potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach(výstavná sezóna = kalendárny rok),
 • CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 • minimálne jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalší môže byť získaný na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
 • pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k vystaveniu medzinárodného pracovného certifikátu pre zaradenie do triedy pracovnej na medzinárodných výstavách a je skúškou pre prirodzenú prácu vzhľadom na plemeno.
 • Nie je možné nahradiť jeden CAC tromi res.CAC.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť pracovný certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

 • K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien pracovný certifikát o skúške.
 • Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
 • Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC

 • CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 • CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 • Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 • Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 • Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.6.2016.
Platí od 1.7.2016.

Slovenský šampión veteránov

PODMIENKY PRE PRIZNANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV
1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách so zadávaním CAC usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský šampión veteránov 5,- €
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 10.12.2014. Platí od 1.1.2015.

Slovenský šampión práce

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené: 

1. získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach, 1 CACT je možné nahradiť dvomi titulmi Reserve CACT, CACT z medzinárodných skúšok je možné nahradiť dvomi Reserve CACT len z medzinárodných skúšok.

2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,

3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, Furmanská 9, 841 03 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
7. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
8. Špecifikácia pre plemená brlohárov skupiny III. a IV. FCI – na skúškach BL s udeľovaním titulu CACT alebo CACIT je možné udeliť titul CACT SR každému jedincovi, ktorý absolvoval s plným počtom bodov jedno kolo v prípade jednokolových skúšok alebo obidve kolá v prípade dvojkolých skúšok. Ak žiadny pes v danom plemene neabsolvoval skúšky s plným počtom bodov, titul CACT je možné udeliť najlepšiemu jedincovi plemena, ktorý sa umiestnil v I. cene, druhému v poradí je možné udeliť titul Reserve CACT.
9. Špecifikácia pre plemená skupiny VII. FCI – na skúškach typu FT sa čakateľstvo CACT SR udeľuje v zmysle medzinárodných pravidiel pre FT, t.j. najlepší jedinec v skupine môže získať titul CACT, druhý v poradí môže získať titul Res. CACT bez ohľadu na plemeno.

Slovenský Grand šampión

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN
 1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
 3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Minimálne jedno čakateľstvo CAC z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave  usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

5. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty. 

Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 84103 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 €.

Poplatok za vystavenie diplomu na výstavisku 25€.

Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Slovenský výstavný šampión

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ VYSTAVNÝ ŠAMPIÓN

 • Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
 • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných rozhodcov. Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.


Slovenský výstavný šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje:

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Slovenského Grand šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenského výstavného šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.

Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.6.2016
Platí od 1.7.2016
Pre priznanie titulu Slovenský výstavný šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.

Slovenský Super Grand šampión

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SUPER GRAND ŠAMPIÓN

 • Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
 • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

Super Grand šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje: 

Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Slovenského výstavného šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Super Grand šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.

Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 14.6.2016
Platí od 1.7.2016
Pre priznanie titulu Super Grand šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.

Šampión SKJ

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU ŠAMPIÓN SKJ

 • Po potvrdení titulu C.I.B. / C.I.E. Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
 • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov.
 • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.
SKJ šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Medzinárodného šampióna – C.I.B./C.I.E.  a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Šampióna SKJ 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015
Platí od 21.2.2015

Pre priznanie titulu Šampión SKJ budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.