AIMEE Benjamina od Holešky

Junior Champion of Slovakia

Slovenský Šampión Krásy Mladých


Born / Geboren / Narodená:  06. 03. 2010


Breeder / Züchter / Chovateľ: Zuzana Jančiová

Owner / Eigentümer / Majiteľ: Ing. Jarmila Plešková

Father / Vater / Otec: 

FIVA´S JASCHA v. Vietingshof

Mother / Mutter / Matka:

BENJAMINA Fay Arcondia

Pedigree / Stammbaum/ Rodokmeň

LPN1 N/N, LPN 2 N/N, LEMP N/N

AIMEE´s Puppies History  /  AIMEE-ina História Šteniatok

Titules & Diplomas

AIMEE Benjamina od Holešky is very succesfull LEONBERGER at dog shows, when she was young she already won many dog shows and became Junior Champion of Slovakia. She continues her winnings also in present.

Naša AIMEE Benjamina od Holešky je veľmi úspešný LEONBERGER na výstavách, už ako mladá vyhrala veľa výstav a stala sa Slovenkým Šampiónom Krásy Mladých. V jej výstavných úspechoch pokračuje i dnes.
Junior Champion of Slovakia
 

Dog Shows / Hundeausstellungen / Výstavy psov

2011