AMIRA Crizly

International Multi-Champion

Slovak Leonberger of the Year 2015 & 2016

Slovenský Leonberger roku 2015& 2016


Born / Geboren / Narodená: 01 May 2012


Breeder / Züchter / Chovateľ: Mgr. Dušan Pleško

Owner / Eigentümer / Majiteľ: Ing. Jarmila Plešková

Father / Vater / Otec: 

Dragongardens QUANTAS AT XMAS

Mother / Mutter / Matka: 

AIMEE Benjamina od Holešky

Pedigree / Stammbaum / Rodokmeň

LPN1 N/N & LPN 2 N/N

Titules & Diplomas

AMIRA Crizly is very seccesfull at dog shows and she is CHAMPION in many countries:

Winner of Open Slovakia Dog Cup 2015 & 2016
Winner of Slovakia Dog Cup 2015 & 2016
Grand Champion of Slovakia & Romania
Champion of Slovakia & Romania & Poland & Ukraine & Hungary & Croatia

AMIRA Crizly je veľmi úspešná na výstavách psov a stala sa šampiónom v mnohých štátoch:

Celkový víťaz Open Slovakia Dog Cup 2015 & 2016

Celkový víťaz Slovakia Dog Cup 2015 & 2016

Grand šampión: Slovenska & Rumunska

Šampión: Slovenska & Rumunska & Poľska & Ukrajiny & Maďarska & Chorvátska

Dog Cups Diplomas:

Open Slovakia Dog Cup 2015
Slovakia Dog Cup 2015

Open Slovakia Dog Cup 2016

Slovakia Dog Cup 2016

Grand Champion Diplomas:

Grand Champion of Slovakia
Grand Champion of Romania
 
 

Champion Diplomas

Champion of Ukrain
Champion of Slovakia
Champion of Romania
Champion of Poland

Dog Shows / Hundeausstellungen / Výstavy psov

2016

Naša  AMIRA  CRIZLY  vo  svojich  úspechoch  pokračuje  aj  v  roku  2016.  Po  mnohých  víťazstvách  na  výstavách   doma  a   v  zahraničí  okrem  Slovenského  šampióna  krásy  stala  sa  tiež  Poľským  šampionom,  Ukrajinským  šampionom,  Rumunským  šampionom  a  Rumunským  Grand  šampionom  ( Campion  Romania  Cum  Laudae ).  Zároveň  splnila  podmienky  pre  udelenie  Medzinárodného  šampiona  krásy  (CIB),  kedy  získala  CACIB-y  aj  do  rezervy,  množstvo  Reserve  CACIB-ov  ani  nepočítame.  Okrem  toho  dňa  02.  04.  2016  na  Medzinárodnej  výstave  psov  v  Nitre  nám  boli  odovzdané  Diplomy,  ktorými  jej  Slovenská  kynologická  jednota  udelila  titul  Najlepší  jedinec  plemena  Leonberger,  a  to  v  celoročnej  súťaži  o  výstavne  najúspešnejšieho  jedinca  plemena  Leonberger  v   SLOVAKIA  DOG  CUP 2015  -  jedince  SPKP  obnoch  pohlaví,  dokonca  titul    Najlepší  jedinec  plemena  Leonberger  jej  bol  udelený  aj  v  celoročnej  súťaži  o  výstavne  najúspešnejšieho  jedinca  plemena  Leonberger  v  súťaži   OPEN  SLOVAKIA  DOG  CUP 2015  jedincov  oboch  pohlaví  zo  všetkých  krajín.  Spravila  nám  veľkú  radosť.  Gratulujeme.