AMIRA Crizly

AMIRA Crizly - International Multi Champion

C.I.B

Super Grand Champion of Slovakia

Show Champion of Slovakia, Hungaria
Grand Champion of Slovakia, Romania, Bulgaria 

Champion of Slovakia, Austria, Hungary, Croatia, Romania, Ukraine, Poland, Bulgaria 

Champion of the Balkans

Victory Winner 2016 Slovakia

Best Leonberger of Slovakia Dog Cup 2015 & 2016 & 2017 

3rd place in FCI 2 group of Slovakia Dog Cup 2017

Born / Geboren / Narodená: 01 May 2012

Breeder / Züchter / Chovateľ: Mgr. Dušan Pleško

Owner / Eigentümer / Majiteľ: Ing. Jarmila Plešková

Father / Vater / Otec: 

Dragongardens QUANTAS AT XMAS

Mother / Mutter / Matka: 

AIMEE Benjamina od Holešky

Pedigree / Stammbaum / Rodokmeň

LPN1 N/N, LPN 2 N/N, LEMP N/N

Titules & Diplomas

AMIRA Crizly is very seccesfull at dog shows and she is CHAMPION in many countries:

C.I.B

Super Grand Champion of Slovakia

Show Champion of Slovakia
Grandchampion of Slovakia, Romania, Bulgaria

Champion of Slovakia, Austria, Hungary, Croatia, Romania, Ukraine, Poland, Bulgaria

Champion of the Balkans

Victory Winner 2016 Slovakia - Champion of Champions of Slovakia 2016 

Best Leonberger of Open Slovakia Dog Cup 2015 & 2016 & 2017

Best Leonberger of Slovakia Dog Cup 2015 & 2016 & 2017

3rd place in FCI 2 group of all breeds of Slovakia Dog Cup 2017

AMIRA Crizly je veľmi úspešná na výstavách psov a stala sa šampiónom v mnohých štátoch:

C.I.B - Medzinárodný šampión krásy

Super Grand šampión Slovenska

Show šampión Slovenska
Grand šampión Slovenska, Romunska, Bulharska

Šampión Slovenska, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajine, Poľska, Bulharska

Šampión Balkánu

Victory Winner 2016 Slovakia - Šampión šampiónov 2016 Slovenska

Celkový Leonberger víťaz Open Slovakia Dog Cup 2015 & 2016 & 2017 

Celkový Leonberger víťaz Slovakia Dog Cup 2015 & 2016 & 2017

3. miesto v FCI 2 skupine všetkých plemien Slovakia Dog Cup 2017


C.I.B. & Super Grand Champion Diplomas:

 
 

Show Champion Diplomas:

 
 

Grand Champion Diplomas:

Grand Champion of Slovakia
Grand Champion of Romania

Grand Champion of Republic of Bulgaria

 

Champion Diplomas

Champion of Austria

Champion of Croatia

Champion of Poland

Champion of Hungary

Champion of Ukrain
Champion of Slovakia
Champion of Romania

Champion of Bulgaria

Dog Cups Diplomas:

We are proud to celebrate our AMIRA biggest success in her dog show career as in 2017 AMIRA was awarded by the 3rd place in the whole FCI 2 group of both parts of Slovakia Dog Cup and AMIRA was awarded as absolutely Winner of both parts of Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed. This is a great success for Leonberger in Slovakia.

Best 3rd of Open Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
Best 3rd of Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
&

Winner of Open Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.
Winner of Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

Open Slovakia Dog Cup 2015

Austian Show Cup 2016

Slovakia Dog Cup 2015

Open Slovakia Dog Cup 2016

Slovakia Dog Cup 2016

Important Diplomas & Awards 

Victory Winner 2016 Slovakia - Champion of Champions of Slovakia 2016

 

Dog Shows / Hundeausstellungen / Výstavy psov

Naša  AMIRA  CRIZLY  vo  svojich  úspechoch  pokračuje  aj  v  roku  2016.  Po  mnohých  víťazstvách  na  výstavách   doma  a   v  zahraničí  okrem  Slovenského  šampióna  krásy  stala  sa  tiež  Poľským  šampionom,  Ukrajinským  šampionom,  Rumunským  šampionom  a  Rumunským  Grand  šampionom  ( Campion  Romania  Cum  Laudae ).  Zároveň  splnila  podmienky  pre  udelenie  Medzinárodného  šampiona  krásy  (CIB),  kedy  získala  CACIB-y  aj  do  rezervy,  množstvo  Reserve  CACIB-ov  ani  nepočítame.  Okrem  toho  dňa  02.  04.  2016  na  Medzinárodnej  výstave  psov  v  Nitre  nám  boli  odovzdané  Diplomy,  ktorými  jej  Slovenská  kynologická  jednota  udelila  titul  Najlepší  jedinec  plemena  Leonberger,  a  to  v  celoročnej  súťaži  o  výstavne  najúspešnejšieho  jedinca  plemena  Leonberger  v   SLOVAKIA  DOG  CUP 2015  -  jedince  SPKP  obnoch  pohlaví,  dokonca  titul    Najlepší  jedinec  plemena  Leonberger  jej  bol  udelený  aj  v  celoročnej  súťaži  o  výstavne  najúspešnejšieho  jedinca  plemena  Leonberger  v  súťaži   OPEN  SLOVAKIA  DOG  CUP 2015  jedincov  oboch  pohlaví  zo  všetkých  krajín.  Spravila  nám  veľkú  radosť.  Gratulujeme.