Slovak Leonberger Club Dog Show Tajov 04. 06. 2016

Klubová výstava Slovenského Leonberger Klubu Tajov

Judge / Rozhodca:  Thomas  Walker,  Austria / Rakúsko

Open class males / Trieda otvorená psy:

Dragongardens QUANTAS AT XMAS - Excellent 4 / Výborný 4


Open class females / Trieda otvorená suky:

CHERRY Löwe von Blumengarten - Excellent 4 / Výborná 4

ASTA spod Rozsutca

Champion class female / Trieda šampiónov suky:

AMIRA Crizly - Excellent 1, CAC / Výborný 1, CAC

Photo Gallery / Fotogaléria