Leonberger Puppies Kiramoon Bastian & Aimee Benjamina od Holešky

All borned puppies are already reserved.
Všetky narodené šteniatka sú už rezervované.


The puppies will be placed at the minimum age of 8 weeks old, registered, with all papers as Veterinarian certificat, pedigree, passport, ID micro chipped, wormed and vaccinated.

Both parents champions and successful on dog shows.


For more information email us:

leonberger.crizly@gmail.com

Father / Vater / Otec:

Ludvig - Kiramoon Bastian

Danish Champion
Copenhagen winner 2016

H.C. Andersen winner 2017

Best Champion 2017 in Danish Leonberger Club

HD: A/A

AD: 0/0

OCD: 0

LPN 1-2 N/N

LEMP N/N

Mother / Mutter / Matka:

AIMEE Benjamina od Holesky

Junior Champion of Slovakia

News

* Great NEWS - Aimee delivered puppies at the 18th - 19th April 2018. All borned puppies are already reserved.

* We are proud to inform you that there was a mating between our Aimee and Kramoon Bastian in his home town in Denmark at 13th February 2018.

* At the beginning of February, 07.02.2018, we recieved MATING PERMITION from Slovak Leonberger Club, UKK, for our Aimee Benjamina od Holešky for mating with 3 males, at the end we choose Kramoon Bastian.

Novinky

* Úžasná správa - Aimee sa narodili šteniatka v noci z 18. na 19. Apríla 2018. Všetky narodené šteniatka sú už rezervované.

* Máme tú česť Vám oznámiť, že sa 13. Februára 2018 uskutočnilo krytie medzi našou Aimee a Ludvigom v jeho domovine v Dánsku.

* Na začiatku februára, 07.02.2018, sme dostali pripúštacie povolenie od Slovenskúho leonberger klubu, UKK, pre našu Aimee Benjamina od Holešky na párenie s 3 rozdielnymi plemenníkmi. Nakoniec sme sa rozhodli pre Kiramoon Bastian.

For more information email us:

leonberger.crizly@gmail.com