top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Môžu si kamarati Poradkyne chovu SLK robiť čo chcú a nepriatelia nedostanú ani to, čo im patrí?

Z histórie Slovenského Leonberger Klubu, sebaobrana a ohradenie sa voči ohovaraniu, že som jediný chovateľ v histórii SLK, ktorému pes skočil na suku.


Ako bývalého Tajomníka SLK ma veľmi znepokojovali obvinenia voči Poradkyne chovu SLK, že svoju funkciu vykonáva nečestne a s chovateľmi jedna značne rozdielne na základe princípu kamarátstva a nenávisti. Sám som sa do takej situácie dostal, keď ako kamarát poradkyne chovu SLK som mal veľa výsad, a ako nepriateľ som si prešiel peklom a to dokonca aj moji rodičia a čo je najhoršie aj moji bezbranný leonkovia a ich potomkovia.


Nechápem, prečo ma ohovárajú, že som jediný chovateľ v SLK, ktorému kedy skočil pes na suku, keď u kamarátov pani Poradkyne sa to stávalo ako na bežiadom páse a ešte ona sama sa takýchto šteniatok zastávala, prečo potom moje zlikvidovala? Prečo nepovie pravdu, že kamarátom robila sluzbičky a nepriateľom pravý opak?


To, že je Poradkyňa chovu SLK kramářka a nemá problém sfalšovať údaje na bonitačnej karte sa sama priznala na ÚKK a dokonca Prezídium ÚKK oklamala, že odstúpi z funkcie Poradcu chovu SLK a že funkciu už nebude vykonávať, prečítajte si o tom viac tu: www.crizly.com/post/falsovanie-bonitacna-karta


Je poradkyňa chovu SLK problematický typ? Dostáva sa do konfliktov nevinne alebo cielene, aby následne zničila úspešných chovateľov?

Odpoveď Poradkyne chovu SLK


Prečo Predseda SLK dal pokyn Plemennej knihe SKJ vydať PP chovateľke, ktorá mala zákaz chovu na Slovensku a nebola ani členkou SLK?


Ja osobne si pani Belánsku veľmi vážim a som rád, že Predseda SLK vydal pokyn Plemennej knihe SKJ/ÚKK vydať Preukazy o pôvode psa chovateľke, ktorá mala zákaz chovu na Slovensku a nebola už ani členkou SLK, nakoľko si jej šteniatka nezaslúžili chovateľskú likvidáciu ako moje. Avšak tu je veľmi potrebné poukázať na rozdielne zaobchádzanie, keď pre mňa, vtedajší Tajomnék SLK takéto nič neurobil a dokonca podľa slov Prezidenta ÚKK, kamarát z detstva Predsedu SLK, mu zakázal, aby mi PP vydali. Prečo postupoval protichodne?

Keď som sa ÚKK pýtal, ako je možné, že boli vydané PP chovateľke, ktorá nie je členom SLK a má zákaz chovu na Slovensku, tak mi bolo povedané, že dostali email od Predsedu SLK aby urgentne vydali predmetné PP. Keď som si ako Tajomník SLK z toho pátal kópiu, ÚKK mi odpovedala, že celý spis predmetných šteniatok bol z ÚKK ukradnutý a preto mi už kópiu nemôžu dať.

85 views0 comments
bottom of page