top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Prepadol člen SLK poradkyňu chovu SLK a prinútil ju vydať krycí list pod nátlakom?

Ide o dalšie klamstvo poradkyne chovu na zničenie mena čestného a úspešného chovateľa?


V Slovenskom Leonberger Klube je veľmi známe, že poradkyňa chovu SLK sa dostáva do problémov s chovateľmi leonbergrov alebo členmi klubu. Ona vždy tvrdí, že je chúdatko, ktoré za nič nemôže a že ten druhý je ten zlý. V minulosti som jej klamstvám veril a dokonca som vďaka jej tvrdeniam nenávidel jedného z najúspešnejčích chovateľov na Slovensku a jeho ženu, členku SLK. Môj negatívny postoj k týmto 2 ľudom vznikol na základe tvrdenia poradkyne chovu SLK, že ju mal predmetný pán S. "prepadnút" a "pod nátlakom donútiť vypísať krycí list." Keď som to počul, ako prvé som si pomyslel, čo za ludia sú tí S.-ci!


Avšak s odstupom času som zistil, že poradkyňa chovu SLK rada klame a ohovára chovateľov, či členov SLK tak, aby ich ostatný nenávideli, aj keď nič neurobili. Podľa môjho názoru tak robí pre to, aby im zničila meno a ostaní jej pomohli jej nepriateľa a úspešného konkurenta zničiť. Je pravda, že ju "prepadol" a prinútil ju vydať krycí list pod nátlakom? Ide o ďalšie klamstvo poradkyne chovu SLK?

To že poradkyňa chovu nie je čestná funkcionárka SLK dokazuje jej samotné konanie ku ktorému sa dokonca aj sama priznala Rade rozhodcov SR a Prezídiu ÚKK a to, že sfalšovala bonitačnú kartu Asta spod Rozsutca, suka môjho otca, bezbranný tvor, z dôvodu, lebo nechcela aby choval. Dokonca oklamala Prezídium ÚKK, že z funkcie poradcu chovu SLK odstúpi a funkciu už nebude vykonávať. Iba najposlednejší chudák sa mstí na bezbrannom zvieraťu!

O sfalšovanej bonitačnej karte Asta od Rozsutca si prečítajte viac tu: https://www.crizly.com/post/falsovanie-bonitacna-karta


V ostatnom čase poradkyňa chovu SLK tvrdí, že má problém iba s mojou rodinou a že sme jediní, čo si kedy stažovali na jej nečestné vykonávanie funkcie poradcu chovu SLK. Toto nie je pravda, poradkyňa chovu SLK mala problémi s mnohými chovateľmi Leonbergrov a členmi SLK. Prečo zase klame? Dokanca aj so zakladateľom Slovenského Leonberger Klubu Martinom Klačkom, ktorého ako aj iných jej nepriateľov z klubu vylúčili. O likvidácii zakladateľa SLK si prečítajte viac tu: link čoskoro.


Zoznam nepriateľov poradkyne chovu SLK, ktorí si stažovali na jej nečestné vykonávanie funkcie a ktorí boli následne z SLK vylúčení a ich chovy na Slovensku zlikvidované:

Marika M.

Zuzana J.

pani S.

Jana B.


Tolerovanie násilia v Slovenskom Leonberger Klube poradkyňou chovu SLK


Osobne si myslím, že ak by mala poradkyňa chovu SLK odpor k násiliu a prepadnutiu, tak ako popisuje v jej správach tak by určite tvrdo zasiahla voči násilnikovi, tajomníkovi SLK. Skutočnosť, že jeho násilný akt nijako nepotrestala a ani verejne neodsúdila dokazuje, že poradkyňa chovu SLK násilie v SLK toleruje a tým ho berie ako bežnú vec. Ak neklame o "prepadnutiu" ako je uvedenie vyššie, prečo nezasiahne, keď sa násilie pácha na členovi SLK? Schaluje poradkyňa chovu SLK násilie voči jej nepriateľom?

O "Násilie a vyhrážanie v Slovenskom Leonberger Klube. Prečo ÚKK nezakročí?" si prečítajte viac tu: https://www.crizly.com/post/nasilie-v-slk


Myslím si, že nikto by nemal nikoho prepadať, alebo fyzicky napadať a ak by mala poradkyňa chovu skutočnú skúsenosť s prepadnutím tak ako tvrdí, tak by nikdy nedovolila, aby funkciu tajomníka SLK vykovnával násilník, ktorý fyzicky napadol mojho brata.


Mne osobne je ľúto, že som jej tvrdeniam o rodine S. veril, a že som na základe toho hlasoval za vylúčenie pani S. z SLK.

111 views0 comments
bottom of page