top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Nikdy som Poradkyňu chovu SLK nenútil páchať podvody

Updated: Sep 25, 2020

Sebaobrana voči ohováraniu!


Tajomník SLK kričal po mojich rodičoch, že som nútil Poradkyňu chovu SLK páchať podvody. Voči tomuto sa hrubo ohradzám, nakoľko to nie je pravda. Do podvodov som ju nikdy nenutil a ak nejaké robila, robila ich z vlastného presvädčenia. Prikladam dôkazy, ktoré dokazujú, že pri výkone funkcie Tajomníka SLK som konal vždy čestne.


Vykonáva poradkyňa chovu SLK svoju funkciu čestne?


To, že Poradkyňa chovu zbonitovala 2 leonbergrov bez RTG dokazuje ako čestne vykonáva svoju funkciu. Ešte, že jej otecko bol vysoký predstaviteľ SKJ, nemusela sa báť komplikácii. Ja osbne si myslím, že ak by bola čestná, nikdy by neklamala a nekonala nečestne. Ja som predmetné RTG už mal, tak ako je naozaj potvrdené veterinárnym lekárom, avšak vzhľadom na množstvo stažností členov SLK na to, že Poradkyňa chovu SLK si robí čo chce, chel som vedieť, či to je pravda a či zbonituje 2 psov, ak si bude myslieť, že nemajú RTG. Týmto sa verejne ospravedlňujem predmetnému veterinárnemu lekárovi, že som predmetné tvrdenia o RTG využil na preukázanie čestnosti/nečestnosti výkonu funkcie Poradkyňe chovu SLK. Pasca klapla!


Rád by som týmto požiadal súčastného Tajomníka SLK, aby vysvetlil, aké podvody Poradkyňa chovu SLK spáchla na základe údajného nútenia a prečo to neoznámil celej členskej základny SLK. Bolo by od Tajomníka SLK čestné a morálne, aby sa ospravedlnil mojím rodičom a mne, že po nich kričal, že som nútil Poradkyňu SLK páchať podvody.


To, že Poradkyňa chovu Slovenského Leonberger Klubu vykonáva svoju funkciu nečestne, dokazujeaj to, že sfalšovala bonitačnú kartu ASTA spod Rozsutca, ktorá patrí mojmu otcovi. Prečítajte si o tom viac tu: www.crizly.com/post/falsovanie-bonitacna-karta


Čo bolo náplňou mojej funkcie Tajomníka SLK? Ako som bol za prínos pre SLK odmenený?


Do funkcie Tajomníka SLK ma kooptovala poradkyňa chovu SLK na to, aby som jej pomohol zvládnuť konflikty s jej 3 nepriateľkami a členkami SLK. Išlo o tieto 3 členky SLK:

  1. Zuzana J.

  2. Marika M.

  3. Elena S.R.

Tieto 3 následne vylúčené chovateľky si opakovane sťažovali na výkon funkcie Poradkyne chovu SLK, no asi nevedeli, že jej otec a aj matka sú funkcionármi SKJ a ich sťažnosti nemajú veľkú šancu na úspech. Dokonca Poradkyňa chovu SLK tvrdila, že ju mal "prepadnúť" člen SLK a prinútiť ju vydať krycí list pod nátlakom, prečítajte si o tom viac tu: www.crizly.com/post/pod-natlakom


Okrem predmetných nepriateľok Poradkyne chovu som mal aj riadnu prácu pre klub a to vypracovanie Stanov a poriadkov SLK, keďže tie vtedajšie boli v zlom stave a SKJ odporučila SLK, aby bolo bezprostrednne prepracované. Dokonca som čestne spravoval klubovú webstránku a sama poradkyňa chovu SLK mi chcela odsúhlasiť 100 Eur odmenu, za moje služby a prínosy SLK.


Ja som veľa krát ani nespával, len aby som pracoval na klubových veciach a na koniec na miesto pochvaly a poďakovania som dostal pravý opak. Ako vidno nižšie, som mal riadnu prácu, štátnicoval som na právnickej fakulte a ešte som aj musel robiť pre klub. Nebolo to jednoduché, ale leonkovia sú mojou srdcovou záležitosťou.

15

20

30

40

50


Ako dokazujú priložené dôkazy, je jednoznačné, že som Poradkyňu chovu SLK do podvodov nenútil a týmto mám za to, že aj sám Tajomník SLK musí uznať, že jeho tvrdenie o tom, že som nútil Poradkyňu chovu SLK do podvodov je vyvrátené. Avšak pre zabezpečenie nestrannosti ho žiadam, by predložil dôkazy o tom, že Poradkyňa chovu SLK páchala podvody a že ja som ju k tomu nútil. V opačnom prípade ide iba o ohováranie.

92 views0 comments
bottom of page