top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Poradkyňa chovu SLK potvrdila, že Pokladníčka SLK je klamarka. Prečo oklamali Člensku Schôdzu SLK?

Poradkyňa chovu SLK na likvidáciu mojho chovu využila klamstvo p. Gazdíkovej - Pokladníčka SLK, a spolu oklamali celú členskú základňu a pred členskou schôdzou zatajili rozhodujúce skutočnosti a to, že p. Gazdíková nikdy nevidela všetky šteniatka z chovateľskej stanice Crizly vrh A. To, že p. Gazdíková oklamala členskú schôdzu v roku 2013 potvrdila Ing. Katarína Pálfyová vo svojej výpovedi na polícii, k čomu citujem z Uznesenia  PZ:


“K otázke kontroly chovu Bc. Dušana Pleška k tomu uviedla, že ona nevykonala riadnu kontrolu, v roku 2012 jej Dušan Pleško priniesol na dvor v mesiaci jún 2019 časť vrhu do Jelky, pričom túto časť vrhu v počte asi 6 kusov mal v kufri svojho auta. Ďalej uviedla, že kontrola vrhu v Blatnej na Ostrove bola vykonaná asi o dva mesiace spolu s pokladníčkou p. Gazdíkovou, ktorá urobila dodatočný zápis, kde mu bola kontrola zapísaná, pričom sa pod uvedenú kontrolu Ing. Katarína Pálfyová nepodpísala, nakoľko sa tam nachádzali iba 3 šteňatá.” 


Poradkyňa chovu SLK zamietla moju žiadosť o pripúštacie povolenie na základe klamstiev a lží.

"Vám oznamujem, ze spojenie týchto jedincov  nedoporučujem a to z dôvodu výskytu vrodených vád v predchádzajucom spojení  týchto jedincov a to konkrétne:

Výskyt  pruhov u šteniat, ktoré ohrozovali  ich zdravie  a museli byt operativne odstranené.

Kryptorchizmus.

A z dôvodu nedostatočnej  starostlivosti o šteňatá : 

Extrémne nízka váha pri kontrole vrhu vo veku 6 týždňov 3,5kg, pri veku 8 týždňov  5 kg..,    z dôvodu zanebania výživy šteniat chovateľom .

Nevyhovujúce chovateľske prostredie."
Pokladníčka SLK oklamala členskú základňu SLK a Člensku Schôdzu SLK a to nepravdivými tvrdeniami a e-mailom cit.: 


"Zdravím poradkyňu chovu,

navrhujem spojenie nepovoliť. Keďže som sama osobne mala možnosť vidieť šteňatá z predošlého vrhu pri kontrole , môžem potvrdiť vady a nedostatky chovu, ktoré poradkyňa chovu uviedla.

S pozdravom

Gazdíková Ľudmila",


čo bolo v hrubom rozpore so skutočnosťou a s kontrolou, ktorú vykonala,  citujem úradnú listinu - prihláška na zápis šteniat:

"Vrh 11 šteniat z toho 2 suky a 9 psov, šteniatka v dobrej kondícii, váhy šteniat zodpovedajú veku, sú bez viditeľných exteriérových a viditeľných vád. Šteňatá zodpovedajú štandardu plemena. 


Kontrolu vrhu vykonal : člen výboru Ľudmila Gazdíková


V Blatnej na Ostrove dňa 19. 06. 2012   meno a podpis Gazdíková"


Prečo Poradkyňa chovu SLK a Pokladníčka SLK oklamali Člensku Schôdzu SLK?


Poradkyňa chovu SLK zamietla moju žiadosťo pripúštacie povolenie z vymyslených dôvodov, čo dokonca tvrdila aj pred Členskou schôdzou SLK, ktorá rozhodovala o mojom odvolaní voči nevidaniu pripúštacieho povolenia. Z citovaného uznesenia PZ je jednoznačné, že Poradkyňa chovu SLK tvrdí, že ona nikdy nevidela štenatá z môjho vrhu A, cit.: "jej Dušan Pleško priniesol na dvor v mesiaci jún 2019 časť vrhu do Jelky, pričom túto časť vrhu v počte asi 6 kusov mal v kufri svojho auta." a dokonca tvrdí, že cit.: "Ďalej uviedla, že kontrola vrhu v Blatnej na Ostrove bola vykonaná asi o dva mesiace spolu s pokladníčkou p. Gazdíkovou, ktorá urobila dodatočný zápis, kde mu bola kontrola zapísaná, pričom sa pod uvedenú kontrolu Ing. Katarína Pálfyová nepodpísala, nakoľko sa tam nachádzali iba 3 šteňatá.” 


Z výpovede Poradkyňa chovu SLK na polícii jednoznačne vyplýva, že ona nikdy štenatá z mojho vrhu nevidela a dokonca mala iba vidieť okolo 6 šteniat v kufri mojho auta. Prečo toto nepovedala Členskej Schodzy SLK? Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že Poradkyňa chovu SLK spolu s Pokladníčkou SLK oklamali všetkých členov SLK a Člensku schôdzu SLK, keď tvrdili, že štenatá v mojom vrhu mali akékoľvek nedostatky.


Z výpovede Poradkyňa chovu SLK na polícii jednoznačne vyplýva, že ona sama ani nevie, koľko šteniat videla v kufri mojho auta, cit.: "pričom túto časť vrhu v počte asi 6 kusov mal v kufri svojho auta." Je jednoznačne, že Poradkyňa chovu SLK oklamala Člensku schôdzu SLK, keď tvrdila, cit.: "Extrémne nízka váha pri kontrole vrhu vo veku 6 týždňov 3,5kg, pri veku 8 týždňov  5 kg..,    z dôvodu zanebania výživy šteniat chovateľom ." Z výpovede Poradkyňa chovu SLK na polícii vyplýva, že videla ASI 6 kusov mojích šteniat 1-krát v mesiaci jún 2012 a potom až o asi 2 mesiace neskôr, cit. výpoved: "Ďalej uviedla, že kontrola vrhu v Blatnej na Ostrove bola vykonaná asi o dva mesiace spolu s pokladníčkou p. Gazdíkovou" To znamená, že Pokladníčka SLK prvý a jediný krát videla 3 štence z 11 až koncom mesiaca August 2012. Ako môhla Pokladníčka SLK potvrdiť nedostatky, ktoré tvrdila Poradkyňa chovu SLK? Prečo oklamali Člensku schôdzu SLK vymysleními váhami šteniat vo veku 6 týždňov 3,5kg, pri veku 8 týždňov  5 kg, keď ich vtedy ani nevideli, nevážili a dokonca ani nevedia, koľko vlastne šteniat bolo v kufri auta?


Z výpovede Poradkyňa chovu SLK na polícii jednoznačne vyplýva, že opakovanú, teda dodatočnú kontrolu vrhu vykonala spolu s pokladníčkou SLK koncom mesiaca August 2012 a pri knontrole vrhu sa nachádzali iba 3 štenatá z 11, cit.:

"Ďalej uviedla, že kontrola vrhu v Blatnej na Ostrove bola vykonaná asi o dva mesiace spolu s pokladníčkou p. Gazdíkovou, ktorá urobila dodatočný zápis, kde mu bola kontrola zapísaná, pričom sa pod uvedenú kontrolu Ing. Katarína Pálfyová nepodpísala, nakoľko sa tam nachádzali iba 3 šteňatá.” 

Prečo pokladníčka SLK klamala, že môže potvrdiť nedostatky v mojom chove, keď videla iba 3 štenatá a to až koncom Augusta 2012? Cit. nepravdivé tvrdenie pokladníčka SLK : "Keďže som sama osobne mala možnosť vidieť šteňatá z predošlého vrhu pri kontrole , môžem potvrdiť vady a nedostatky chovu, ktoré poradkyňa chovu uviedla."


Výbornú kondíciu mojích šteniat potvrdil rozhodca FCI pán Tibor Havelka na Špecialnej výstavy Leonbergrov SLK.

Može suka trpieť Kryptorchizmom?


Koncom Augusta 2012 som mal iba 2 suky a 1 psa a to AMIRA Crizly, AIMEE Crizly a ATOS Crizly.

To, že ATOS Crizly netrpel žiadnou vadou a ani nebol v zlej kondícii potvrdzuje posudok z Špecialnej výstavy Leonbergrov SLK v Čaňa z 02. 09. 2012, teda cca 2 týždne po dodatočnej kontrole vrhu v mojej Chovateľskej stanici, ktorú vykonala pokladníčka SLK spolu s Poradkyňa chovu SLK. ATOS Crizly sa doknca stal Víťazom šteniat Špecialnej výstavy Leonbergrov SLK v Čaňa z 02. 09. 2012. Je jednoznačné, že ak by bol v úbohom stave alebo by trpel akovkoľvek vadou tak by Klubovú výstavu nevyhral a nebol by ocenený titulom Víťaz šteniat Špecialnej výstavy Leonbergrov SLK v Čaňa z 02. 09. 2012.

Výbornú kondíciu mojích šteniat potvrdil Tibor Havelka, rozhodca FCI so špecializýciou pre plemeno Leonberger a obe moje štenatá ATOS a AMIRA dokonca dostali aj medaije a poháre v triede šteniat Špecialnej výstavy Leonbergrov SLK v Čaňa z 02. 09. 2012.

Kedže pri opakovanej kontrole vrhu, ktorú vykonala pokladníčka SLK bol iba 1 pes - ATOS Crizly, ktorý ako dokazuje Klubová výstava bol v 100% poriadku, je veľmi otázne, ktoré šteňa trpelo Kryptorchizmom? Môže suka trpieť Kryptorchizmom? Ako sa to prejavuje? Nemá semeníky? Je zarážajúce, že Poradkyňa chovu SLK a ani pokladníčka SLK nevedia, že šteňa suky semenníky nemá a dokonca sa suke semenníky nespustia ani v dospelosti. Preto je suka suka a pes je pes. Pes má semenníky, tak ako mal ATOS Crizly a suky AMIRA a AIMEE Crizly semenníky nikdy mať nebudu, lebo nie su psy - biológia zo základnej školy.


Rovnakým spôsobom bol zlikvidovaný aj chov zakladateľa Slovenského Leonberger Klubu, dlhoročného Predsedu a najväčšiemu chovateľovi Leonbergrov.


O histórii SLK sa moc nehovorí, kedže sa Poradkyňa chovu nechce chváliť, že rovnakým spôsobom bol zlikvydovaný aj Martin K. zakladateľa Slovenského Leonberger Klubu, dlhoročný Predsedu SLK a najväčší chovateľ Leonbergrov v histórii SR. Pán Martin K. bol podľa slov Poradkyňe chovu SLK vylúčený z SLK z dôvodu, zlej starostlivosti o štenatá, kedže podľa dojmov poradkyne chovu SLK mali jeho šteniatka málo priestoru na pohyb, za čo si zaslúžil rýchle vylúčenie a likvidáciu celého chovu a zvrhnutie z funkcie Predsedu SLK. Kedže jeho šteniatka boli veľmi kvalitné a dokonca jeho psy vyhrávali Svetovú Vystavu Psov, ani jeho prínos pre plemeno Leonberger ho v konkurenčom boji o funkciu v SLK neochránil. Dúfam, že mu aspoň povedali, že otecko Poradkyne chovu SLK je vysoký predstaviteľ SKJ - Slovenskej Kynologickej Jednoty a že dojmy a klamstvá dcérenky sú nad zásluhy slušných chovateľov.


Verejná výzva, aby sa p. Gazdíkova - Pokladníčka SLK ospravedlnila za klamstvá, ktoré rozširuje o mojom chove a mojích štenatách.


Týmto verejne výzvam p. Gazdíkovu - Pokladníčku SLK, aby sa mi ospravedlnila, za klamstvá, ktoré rozširuje o mojom chove a mojích štenatách. To, že je klamárka potvrdila aj sama poradkyňa chovu SLK vo svojej výpovedy na polícii, tak ako je uvedené vyššie.

54 views0 comments
bottom of page