top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Bonitačná Smernica SLK platná do 27.01.2018

Updated: Jun 12, 20205 views0 comments

Recent Posts

See All

Stanovy SLK vypracoval Mgr. Dušan Pleško, bývalý tajomník SLK a to ešte v roku 2011 a boli v konečnej podobe prijate dňa 27. januára 2013. V predchádzajúcom období Stanovy SLK boli v zlom stave a Slov

bottom of page