top of page

Slovakia Dog Cup - LEONBERGER

🇬🇧 

Slovakia Dog Cup is a competition organised by Slovak Kennel Union - SKJ. This competition started in 2015 and all dogs which take place at any dog show organised by Slovak Kennel Union - SKJ are automatically becoming part of it. The competition runs every year from 1st January till 31st December. SKJ organises 17 dog shows for all breeds every year and 1 special dog show just for Slovak national breeds. All points which are gained at this dog shows are counted into Slovakia Dog Cup.

 

Slovakia Dog cup has 2 parts:

1. OPEN SLOVAKIA DOG CUP

2. SLOVAKIA DOG CUP

🇬🇧 

Open Slovakia Dog Cup is the most prestigious part of Slovakia Dog Cup because all dogs take part of it, even from foreign countries. The winner of Open Slovakia Dog Cup is the absolute winner for a certain breed in Slovakia.

 

 

Slovakia Dog Cup is the second part of Slovakia Dog Cup because only dogs of Slovak breeders can take part of it. Dogs from foreign countries can not be counted in this competition. The winner of Slovakia Dog Cup is the absolute
winner of the certain breed in Slovakia owned by Slovak breeder registered by SKJ.

Komarom 20172d787f70-e4e6-4774-81c6-ad5b
Slovakia Dog Cup 1.png

🇸🇰

Slovakia Dog Cup je súťaž organizovaná Slovenskou Kynologická Jednotou - SKJ. Táto súťaž začala v roku 2015 a automaticky sa do nej zapojí každý jednotlivec, ktorý sa aspoň jeden-krát zúčastní na výstave organizovanej SKJ na území Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku. SKJ každoročne organizuje 17 výstav pre všetky plemená a 1 výstavu len pre slovenské národné plemená - SSV - Svetová špeciálna výstava Slovenských národných plemien (Československý vlčiak, Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrbosrstý stavač, Tatranský durič). Body získané na ťýchto výstavách sa započítavajú do Slovakia Dog Cup. Slovakia Dog cup má 2 časti a to:

1. OPEN SLOVAKIA DOG CUP

2. SLOVAKIA DOG CUP 

🇸🇰

Open Slovakia Dog Cup je prestížnejšia časť Slovakia Dog Cup nakoľko sa tejto sútaže súčastnujú všetky jedince a to aj zo zahraničia, nie len jedince zapísane v Slovenskej plemennej knihe. Víťaz Open Slovakia Dog Cup je absolutný víťaz pre dané plemeno na území Slovenskej republiky.

Slovakia Dog Cup je súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť iba jedince zapísane v Slovenskej plemennej knihe a iné jedince - zo zahraničia sa tejto súťaže nemôžu zúčastniť. Víťaz Slovakia Dog Cup je víťaz pre dané plemeno na území Slovenskej republiky spomedzi jedincou zapísaných v Slovenskej plemennej knihe.

🇬🇧 

Slovakia Dog Cup & LEONBERGER

 

The first historical winner of Slovakia Dog Cup 2015 and also winner of Open Slovakia Dog Cup 2015 for LEONBERGER breed is AMIRA Crizly which is part of our leonberger kennel LEON CRIZLY.  AMIRA is from breeder Mgr. Dušan Pleško, owner of leonberger kennel CRIZLY, ex-Secretary of Slovak Leonberger Club.
AMIRA Crizly is the first leonberger who won this prestigious competition 3 times in a row. SHE is a proud holder of the prestigious titles absolute Winner of Open Slovakia Dog Cup 2015, 2016 & 2017 and also absolute Winner of Slovakia Dog Cup 2015, 2016 & 2017. Congratulations.

🇸🇰

Slovakia Dog Cup & LEONBERGER

Historicky prvým absolútnym víťazom Slovakia Dog Cup 2015 a tiež absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2015 pre plemeno LEONBERGER sa stala AMIRA Crizly z našej chovateľskej stanici LEON CRIZLY od chovateľa Mgr. Dušana Pleška z chovateľskej stanice CRIZLY, bývalého tajomníka SLK. Tento úspech sa jej podarilo obhájiť aj v nasledujúcych rokoch 2016 & 2017. Ako prvý leonberger vyhrala túto prestižnú súťaž 3-krát za sebou. Patrí jej tak čestný titul Víťaz Slovakia Dog Cup 2015, 2016 & 2017 a tiež titul absolútny víťaz Open Slovakia Dog Cup 2015, 2016 & 2017 pre plemeno LEONBERGER. Takýto úspech sa už asi žiadnemu leonbergrovi nepodari. Gratuľujeme. 

2015

 Open Slovakia Dog Cup

 

🇬🇧 Winner of Open Slovakia Dog Cup 2015 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

 

🇸🇰 Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2015 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

 Slovakia Dog Cup

🇬🇧 Winner of Slovakia Dog Cup 2015 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

 

🇸🇰 Absolútnym víťazom  Slovakia Dog Cup 2015 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cup 2.jpg
Slovakia Dog Cup 3.jpg
Slovakia Dog Cup 4.png

2016

 Open Slovakia Dog Cup

 

🇬🇧 Winner of Open Slovakia Dog Cup 2016 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

 

🇸🇰 Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2016 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

 Slovakia Dog Cup

 

🇬🇧 Winner of Slovakia Dog Cup 2016 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

 

🇸🇰 Absolútnym víťazom  Slovakia Dog Cup 2016 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cupbkpam2214061_img_5854.pn
Slovakia Dog Cupbkpam2214061_img_5856.pn
Slovakia Dog Cupbkpam2214061_openslovaki

2017

🇬🇧

We are proud to celebrate our AMIRA biggest success in her dog show career as in 2017 AMIRA was awarded by the 3rd place in the whole FCI 2 group of both parts of Slovakia Dog Cup and AMIRA was awarded as absolutely Winner of both parts of Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed. This is a great success for Leonberger in Slovakia.

Best 3rd of Open Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
Best 3rd of Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
&

Winner of Open Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.
Winner of Slovakia Dog Cup 2017 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

 

🇸🇰 

Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2017 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizly a to už 3-krát posebe.
Absolútnym víťazom Slovakia Dog Cup 2017 pre plemeno LEONBERGER je AMIRA Crizlya to už 3-krát posebe.

3. miesto v Open Slovakia Dog Cup 2017 skupiny FCI 2 je AMIRA Crizly.

3. miesto v Slovakia Dog Cup 2017 skupiny FCI 2 je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cupcd2747b1-ce61-460d-af36-
Slovakia Dog Cupee378b88-4fb9-4e5c-b87a-
Slovakia Dog Cup85bd088d-2f2b-4cdc-8626-
Slovakia Dog Cup05085643-53d2-45f1-a4c5-
OPEN SLOVAKIA DOG CUP 2017

Slovakia Dog Cup 2018 & Later

🇬🇧 

Let us to share with you the latest Slovakia Dog Cup Updates.

🇸🇰 

Pozrite si najnovšie Slovakia Dog Cup aktuality.

bottom of page