top of page
Search
 • Writer's pictureDusan

Slovakia Dog Cup 2018 - Leonberger

Slovakia Dog Cup 2018 - Leonberger

Slovak Leonberger Only


🇬🇧 Winner of Slovakia Dog Cup 2018 for Leonberger breed from all Slovak leonbergers is ASLAN Knezdubskeho Haje. In 2018 there were 19 dog Shows in Slovakia which are part of Slovakia Dog Cup we only did a few of them, however our Leonbergers:

 • Amira Crizly - 5th place -  6 dog shows in this season

 • Aimee Benjamina od Holešky - 13th place - 3 dog shows in this season

 • Becky Leon Crizly - 23rd place - those were her first 2 dog shows 

🇸🇰 Absolútnym víťazom  Slovakia Dog Cup 2018 pre plemeno LEONBERGER zo všetkých slovenských leonbergrov je ASLAN Knezdubskeho Haje. V roku 2018 sa na Slovensku konalo 19 výstav, ktoré boli súčasťou Slovakia Dog Cup, my sme sa zúčatnili iba niektorých. Naši leonbergry sa umiestnili na pekných miestach:

 • Amira Crizly - 5. miesto -  zúčastnila sa 6 výstav na Slovensku v roku 2018

 • Aimee Benjamina od Holešky - 13. miesto -  zúčastnila sa 3 výstav na Slovensku v roku 2018

 • Becky Leon Crizly - 23. mieste - toto boli jej prvé 2 výstavy 


Open Slovakia Dog Cup 2018 - Leonberger

Slovak & International Leonbergers

🇬🇧 Winner of Open Slovakia Dog Cup 2018 for Leonberger breed from all Slovak and international leonbergers is ARES Beta Gruis from Czech Republic. In 2018 there were 19 dog Shows in Slovakia which are part of Open Slovakia Dog Cup we only did a few of them, however our Leonbergers:

 • Amira Crizly - 15th place -  6 dog shows in this season

 • Aimee Benjamina od Holešky - 13th place - 3 dog shows in this season

 • Becky Leon Crizly - 23rd place - those were her first 2 dog shows

 🇸🇰 Absolútnym víťazom Open Slovakia Dog Cup 2018 pre plemeno LEONBERGER zo všetkých slovenských a medzinárodných vystavovaťeľoch je ARES Beta Gruis z Českej republiky. V roku 2018 sa na Slovensku konalo 19 výstav, ktoré boli súčasťou Open Slovakia Dog Cup, my sme sa zúčatnili iba niektorých. Naši leonbergry sa umiestnili na pekných miestach:

 • Amira Crizly - 15. miesto -  zúčastnila sa 6 výstav na Slovensku v roku 2018

 • Aimee Benjamina od Holešky - 41. miesto -  zúčastnila sa 3 výstav na Slovensku v roku 2018

 • Becky Leon Crizly - 66. mieste - toto boli jej prvé 2 výstavy 


67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page