top of page

Our Prestigious  Awards

🇬🇧 

We are proud that our leonbergers were awarded by the highest prestigious awards in most of the countries of Europe.

🇸🇰

Mâme tú česť Vám oznámiť, že naši leonbergri boli ocenení najprestížnejími oceneniami vo viacerých krajnách Európy.

C.I.B.

International Beauty Champion

🇬🇧 

C.I.B. - International Beauty Champion is the highest prestigious award your dog can be awarded. There are just a few Leonberger  C.I.B. Champions in the world and 2 of them are from our kennel Leon Crizly.

🇸🇰

C.I.B. - Medzinárodný šampión krásy je najprestížnejšie ocenenie akým môže byť Vás pes ocenený. Vo svete je len málo Leonberger C.I.B. šampiónov a z toho 2 sú z našej chovateľskej stanice Leon Crizly.

AMIRA Crizly

CHERRY Löwe von Blumengarten

Champion SKJ

🇬🇧 

Champion SKJ is the highest prestigious award your dog can be awarded in SLOVAKIA. AMIRA Crizly is the first and the only one Leonberger in history who was awarded by this highest award. 

No other Leonberger has been awarded by this award.

🇸🇰

Šampión SKJ je najprestížnejšie a najvyššie ocenenie akým môže byť Vás pes ocenený na Slovensku. AMIRA Crizly je prvý a zatiaľ jediný Leonberger, ktorý bol v histórii Slovenska ocenený týmto titulom.

​Žiadný iný Leonberger zatiaľ nebol ocenený týmto titulom.

AMIRA Crizly

Champion SKJ.jpg

Super Grand Champion SR

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Super Grand Champion of Slovakia. This is one of the highest awards in Slovakia.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Super Grand Šampión Slovenska, ide o jeden z najvyšších titulov na Slovensku.

AMIRA Super Grand Champion SR.jpg

Show Champion

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Show Champion of  SLOVAKIA and HUNGARY.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Výstavný Šampión Slovenska a Maďarska.

Amira Vystavny Sampion SR.jpg
Hungaria Show Champion.jpg

Grand Champion 

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Show Champion of  SLOVAKIA, ROMANIA and BULGARIA.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Grand Šampión Slovenska, Rumunska a Bulharska.

Amira Grand Champion SR.jpg
Grand Champion Bulgaria.jpg
Grand Champion Romania.jpg

BALKAN Champion 

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded BALKAN Champion. This is the highest award of all Balkanien countries.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Šampión Balkánu. Toto je najvyšší tutil Balkánských štátov.

Bal;kan Champion.jpg

Veteran Champion 

AIMEE Benjamina od Holešky

🇬🇧 

Our AIMEE Benjamina od Holešky was awarded Veteran Champion of SLOVAKIA and HUNGARY.

🇸🇰

Naša AIMEE Benjamina od Holešky bol udelený titul Veterán Šampión Slovenska a Maďarska..

Champion 

AMIRA Crizly

Champion of Slovakia, Austria, Hungary, Croatia, Romania, Ukraine, Poland, Bulgaria, Czech Republic, Slovenije & San Marino

BECKY Leon Crizly 

Champion of Slovenia

CHERRY Löwe von Blumengarten

Champion of Slovakia & Austria

ASTA spod Rozsutca

Champion of Slovakia

Champion of Champions SR

Victory Winner SR

AMIRA Crizly

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded  Champion of  Champions SLOVAKIA 2016 & 2017 - Victory Winner SR of the Year 2016 & 2017. 

🇸🇰

Našej AMIRA Crizly boli udelené tituly Šampión Šampiónov Slovenska 2016 & 2017 - Victory Winner za rok 2016 & 2017.

bkpam2214061_victoryshowampinampinovsr20
Ch of ch.jpg

Austrian Show Winner

Austrian Dog Cup

AMIRA Crizly - 2018 2nd place, 2017 1st place & 2016 3rd place

CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 2nd place

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded the 1st place Austrian Show Winner 2017 & the 3rd place Austrian Show Winner 2016 and CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 2nd place

🇸🇰

Našej AMIRA Crizly boli udelené tituly absolútny Rakúsky Show Winner 2017 - prvé miesto a 3. miesto v Rakúsky Show Winner 2016 a CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 druhé miesto.