Our Prestigious  Awards

🇬🇧 

We are proud that our leonbergers were awarded by the highest prestigious awards in most of the countries of Europe.

🇸🇰

Mâme tú česť Vám oznámiť, že naši leonbergri boli ocenení najprestížnejími oceneniami vo viacerých krajnách Európy.

C.I.B.

International Beauty Champion

🇬🇧 

C.I.B. - International Beauty Champion is the highest prestigious award your dog can be awarded. There are just a few Leonberger  C.I.B. Champions in the world and 2 of them are from our kennel Leon Crizly.

🇸🇰

C.I.B. - Medzinárodný šampión krásy je najprestížnejšie ocenenie akým môže byť Vás pes ocenený. Vo svete je len málo Leonberger C.I.B. šampiónov a z toho 2 sú z našej chovateľskej stanice Leon Crizly.

AMIRA Crizly

CHERRY Löwe von Blumengarten

Champion SKJ

🇬🇧 

Champion SKJ is the highest prestigious award your dog can be awarded in SLOVAKIA. AMIRA Crizly is the first and the only one Leonberger in history who was awarded by this highest award. 

No other Leonberger has been awarded by this award.

🇸🇰

Šampión SKJ je najprestížnejšie a najvyššie ocenenie akým môže byť Vás pes ocenený na Slovensku. AMIRA Crizly je prvý a zatiaľ jediný Leonberger, ktorý bol v histórii Slovenska ocenený týmto titulom.

​Žiadný iný Leonberger zatiaľ nebol ocenený týmto titulom.

AMIRA Crizly

Champion SKJ.jpg

Super Grand Champion SR

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Super Grand Champion of Slovakia. This is one of the highest awards in Slovakia.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Super Grand Šampión Slovenska, ide o jeden z najvyšších titulov na Slovensku.

AMIRA Super Grand Champion SR.jpg

Show Champion

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Show Champion of  SLOVAKIA and HUNGARY.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Výstavný Šampión Slovenska a Maďarska.

Amira Vystavny Sampion SR.jpg
Hungaria Show Champion.jpg

Grand Champion 

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded Show Champion of  SLOVAKIA, ROMANIA and BULGARIA.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Grand Šampión Slovenska, Rumunska a Bulharska.

Amira Grand Champion SR.jpg
Grand Champion Bulgaria.jpg
Grand Champion Romania.jpg

BALKAN Champion 

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded BALKAN Champion. This is the highest award of all Balkanien countries.

AMIRA Crizly

🇸🇰

Naša AMIRA Crizly bol udelený titul Šampión Balkánu. Toto je najvyšší tutil Balkánských štátov.

Bal;kan Champion.jpg

Veteran Champion 

AIMEE Benjamina od Holešky

🇬🇧 

Our AIMEE Benjamina od Holešky was awarded Veteran Champion of SLOVAKIA and HUNGARY.

🇸🇰

Naša AIMEE Benjamina od Holešky bol udelený titul Veterán Šampión Slovenska a Maďarska..

Champion 

AMIRA Crizly

Champion of Slovakia, Austria, Hungary, Croatia, Romania, Ukraine, Poland, Bulgaria, Czech Republic, Slovenije & San Marino

BECKY Leon Crizly 

Champion of Slovenia

CHERRY Löwe von Blumengarten

Champion of Slovakia & Austria

ASTA spod Rozsutca

Champion of Slovakia

Champion of Champions SR

Victory Winner SR

AMIRA Crizly

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded  Champion of  Champions SLOVAKIA 2016 & 2017 - Victory Winner SR of the Year 2016 & 2017. 

🇸🇰

Našej AMIRA Crizly boli udelené tituly Šampión Šampiónov Slovenska 2016 & 2017 - Victory Winner za rok 2016 & 2017.

bkpam2214061_victoryshowampinampinovsr20
Ch of ch.jpg

Austrian Show Winner

Austrian Dog Cup

AMIRA Crizly - 2018 2nd place, 2017 1st place & 2016 3rd place

CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 2nd place

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly was awarded the 1st place Austrian Show Winner 2017 & the 3rd place Austrian Show Winner 2016 and CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 2nd place

🇸🇰

Našej AMIRA Crizly boli udelené tituly absolútny Rakúsky Show Winner 2017 - prvé miesto a 3. miesto v Rakúsky Show Winner 2016 a CHERRY Löwe von Blumengarten - 2016 druhé miesto.

Slovak Leonberger of the Year 2017

AMIRA Crizly 

🇬🇧 

Our AMIRA Crizly is the absolute winner of the Leonberger of the Year 2017 - organising by Slovak Leonberger Club.

🇸🇰

Našej AMIRA Crizly je absoluná vúťazka súťaže Leonberger of the Year 2017 organizovanou Slovenským Leonberger Klubom.

Slovak Leonberger off the Year 2017.jpg

Slovakia Dog Cup

🇬🇧 

We are proud to celebrate our AMIRA biggest success in her dog show career as in 2017 AMIRA was awarded by the 3rd place in the whole FCI 2 group of both parts of Slovakia Dog Cup and AMIRA was awarded as absolutely Winner of both parts of Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 for Leonberger breed. This is a great success for Leonberger in Slovakia.

 

Best 3rd of Open Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
Best 3rd of Slovakia Dog Cup 2017 for FCI 2 Group is AMIRA Crizly.
&

Winner of Open Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.
Winner of Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 for Leonberger breed is AMIRA Crizly.

🇸🇰

Máme tú česť oslavovať najväčší úspech vo výstavnej kariere našej AMIRA  Crizly, ktorý dosiahla v roku 2017 a to 3. miesto v celej FCI 2 skupiny v oboch častiach Slovakia Dog Cup a tiež, že AMIRA sa stala 3-násobným absolútným víťazom oboch časti Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 pre plemeno Leonberger. Toto je obrovský úspech pre celé plemeno Leonberger v histórii SR.

 

3. miesto v Open Slovakia Dog Cup 2017 pre FCI 2 skupinu získala AMIRA Crizly.
3. miesto v Slovakia Dog Cup 2017 pre FCI
2 skupinu získala AMIRA Crizly.
&

Absolútny víťaz Open Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 pre plemeno  Leonberger je AMIRA Crizly.
Absolútny víťaz Slovakia Dog Cup 2017, 2016 & 2015 pre plemeno  Leonberger je AMIRA Crizly.

Slovakia Dog Cupee378b88-4fb9-4e5c-b87a-
Slovakia Dog Cup05085643-53d2-45f1-a4c5-
Slovakia Dog Cupcd2747b1-ce61-460d-af36-
Slovakia Dog Cupbkpam2214061_img_5854.pn
Slovakia Dog Cup 2.jpg
Slovakia Dog Cup85bd088d-2f2b-4cdc-8626-
Slovakia Dog Cupbkpam2214061_img_5856.pn
Slovakia Dog Cup 3.jpg

🇬🇧 Dog Show 🇸🇰