top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Leonberger - The Best Veteran of International Dog Show Bratislava 23/08/2020

Updated: Oct 2, 2022

Cherry  Löwe von Blumengarten

Leonberger - Najkrajší Veterán MVP Bratislava


🇬🇧 We are proud to inform you that our Cherry Löwe von Blumengarten is Winner of The Best Veteran of the International Dog Show Bratislava 23/08/2020. Cherry won the whole international dog show and was awarded the BEST VETERAN for all breeds. This is one of the biggest successes which have ever reached any Leonberger Veteran. Congratulations.

🇸🇰 Máme tú česť Vám oznámiť, že naša Cherry Löwe von Blumengarten bola ocenená titulom Najkrajší Veterán Medzinárodnej Výstavy Psov v Bratislave 23/08/2020. Cherry vyhrala v záverečných sútažiach nad veteránmi zo všetkých plemien psov, ktorý sa zúčastnili výstavy. Toto je jeden z najväčších úspechov vrámci Slovenských Leonbergrov, ktorý dosiahol veterán plemena Leonberger. Gratuľujeme.

🇬🇧 According to Slovak Leonberger Klub, Leonberger should live only 8 years. This success is proof that even 10 years old Leonberger can be in great condition and win the whole international dog show for veterans.

🇸🇰 Tento úspech vyvracia tvrdenie Výboru SLK, že Leonberger sa dožíva 8 rokov. Cherry je vo výbornej kondícii a onedlho oslávi už 10. narodeniny. 


122 views0 comments
bottom of page