top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

LEMP N/N

LPN1 N/N, LPN 2 N/N, LEMP N/N

ENGLISH:

   We have jut got an amazing news, all our leonbergers are LEMP N/N.   

   In Slovakia is now needed to have LEMP results for all leonbergers from 01.03.2018 and for those who wants to breed from 01.02.2018.

   All our leonbergers were tested for LPN 1&2 and LEMP with N/N result. 

   Thank to Institute for Genetic in BERN and Prof. Dr. Drogemuller for these great news. 

   There is about 20% LEMP positive leonbergers in the world's population of leonbergers. These results mean a big step infront for our leonberger kennel Leon Crizly and for Slovak Leonberger Club. 

SLOVAK:      Práve sme dostali radostnú správu, všetci naši leonbergri maju LEMP N-N. Na Slovensku je povinnosť testovať všetkých leonbergrov na LEMP a to od 01.03.2018 a u tých čo plánujú chovať od 01.02.2018.     Všetci naši leonbergri boli testovaný na LPN 1&2 a LEMP s N/N výsledkom.     Radi by sme týmto poďakovali Inštitútu pre Genetiku v Berne a pánovi Prof. Dr. Drogemullerovi za tieto úžasné správy.     Okolo 20% svetovej populácie leonbergrov trpí touto zákernou genetickou poruchou. Tieto výsledky znamenajú veľký krok vpred pre našu chovateľskú stanicu leonbergrov Leon Crizly a aj pre Slovenský leonberger klub.


19 views0 comments

Comentarios


bottom of page