Rozsudok Dusan P. vs. Slovenský Leonberger Klub
  • Dusan

Rozsudok Dusan P. vs. Slovenský Leonberger Klub

Updated: Jul 30, 2019

Týmto sa hrubo ohradzujem voči ohováraniu predsedu SLK o tom, že nie som riadnym členom SLK a že som bol z SLK právoplatne vylúčený. Poukazujem na sfaľšované rozhodnutie o mojom vylúčení, ktoré bolo týmto rozsudkom jednoznačne vyvrátené! Je hanbou Slovenskej kynológie, že predseda Slovenského leonberger klubu sfaľšoval túto listinu a na dosiahnutie protiprávneho stavu zneužil svoju funkciu a kamarátske vzťahy s poprednými funkcionármi UKK, ako to je na Slovensku zauživané, určite ho jeho kamarati podržia a za svoje protiprávne konanie nebude niesť žiadnu zodpovednosť.


220 views
Support our kennel and help us to represent our Leons at dog shows

If you would like to support us and our kennel, here is a link for voluntary DONATION at PayPal.

 

Join Our Mailing List

© 2018 by Leon Crizly & Crizly