Search

Vymáhanie 2000€ pokuty od SLK

Z dôvodu, že Slovenský Leonberger Klub neuhradil poriadkovú pokutu vo výške 2000 včas, bola postúpená na vymáhanie Justičnej pokladnici v Bratislave dňa 02.11.2017.

Slovenský Leonberger Klub uhradil poriadkovúu pokutu vo výške 2000€ dňa 12.07.2018 a to na základe exekučného konania = vymáhania Justičnou pokladnicou.

Poriadkové pokuty vo výške 500€ a 2000€ boli SLK uložené v súdnom konaní za hrubé nedodržanie povinnosti uloženej Slovenskému Leonberger Klubu súdom a to doručiť Mgr. Dušanovi P. rozhodnutie vo veci nevydaniu pripúštacieho povolenia.

Prečítajte si o tom viac.Thank You For Your Visit:

Join Our Mailing List

Crizly

Leonberger Kennel
Email: Leonberger.Crizly@gmail.com

© 2020 by Leon Crizly & Crizly

  • YouTube
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon