top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Výzva pre SLK na rešpektovanie právoplatného a vykonateľného rozsudku v mene Slovenskej Republiky.

Updated: Jun 11, 2020

Budú funkcionári SLK rešpektovať právoplatný a vykonateľný rozsudok v mene Slovenskej Republiky sp. zn.: 16C/154/2016? Alebo uprednostnia pokračovať v protiprávnom konaní?

Predmetný rozsudku určuje:

”Určuje sa, že žalobca je riadnym členom žalovaného - Slovenského Leonberger klubu, IČO:42051380, so sídlom Mgr. Ján Kováč, Mišíkova 4, 052 01 Spišská Nová Ves.” Dňa 13. 08. 2019 som SLK zaslal opakovanú a aj poslednú výzvu.

Dňa 26. 07. 2019 som SLK zaslal prvú výzvu, aby SLK rešpektoval rozsudok v mene Slovenskej Republiky sp. zn.: 16C/154/2016, avšak SLK predmetnú výzvu ignoruje, čím koná protiprávne.


41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page