Výzva pre SLK na rešpektovanie právoplatného a vykonateľného rozsudku v mene Slovenskej Republiky.
  • Dusan

Výzva pre SLK na rešpektovanie právoplatného a vykonateľného rozsudku v mene Slovenskej Republiky.

Budú funkcionári SLK rešpektovať právoplatný a vykonateľný rozsudok v mene Slovenskej Republiky sp. zn.: 16C/154/2016? Alebo uprednostnia pokračovať v protiprávnom konaní?

Predmetný rozsudku určuje:

”Určuje sa, že žalobca je riadnym členom žalovaného - Slovenského Leonberger klubu, IČO:42051380, so sídlom Mgr. Ján Kováč, Mišíkova 4, 052 01 Spišská Nová Ves.” 


CELÉ ZNENIE rozsudok v mene SR sp. zn.: 16C/154/2016, zobraziť TU


Dňa 13. 08. 2019 som SLK zaslal opakovanú a aj poslednú výzvu.

Dňa 26. 07. 2019 som SLK zaslal prvú výzvu, aby SLK rešpektoval rozsudok v mene Slovenskej Republiky sp. zn.: 16C/154/2016, avšak SLK predmetnú výzvu ignoruje, čím koná protiprávne.


19 views
Support our kennel and help us to represent our Leons at dog shows

If you would like to support us and our kennel, here is a link for voluntary DONATION at PayPal.

 

Join Our Mailing List

© 2018 by Leon Crizly & Crizly