top of page
Search
  • Writer's pictureDusan

Ohováranie a lživé obvinovanie v protokole o kontrole vrhu v CHS Leon Crizly

Updated: Jun 11, 2020

Čo sa týka lživého obvinenia zo zlého chovateľského prostredia v chovateľskej stanici Leon Crizly, ktoré uvádza p. Palfyová v protokole o kontrole vrhu, poukazujem na skutočnosť, že tajomník SLK Videczky, ktorý bol pri kontrole vrhu a chovateľského prostredia tiež prítomný, sa zaviazal, že pani Palfyovej dohovorí, a zabezpečí, že klamstvo o zlom chovateľskom prostredí sa nebude ďalej rozširovať, nakoľko na vlastné oči videl, že pani Palfyová klame. Týmto vyzývam pána Videczkeho, aby riadne zabezpečil, to, čo sľúbil, že pred orgánmi SLK dosvedčí, že pani Palfyová klame. Nechápem, prečo sa tajomník SLK odmieta záväzne vyjadriť formou svedeckej výpovede k tomu, čo povedal, keďže pri kontrole vrhu si vyhotovovali zvukový záznam, fotodokumentáciu a aj videozáznam. Preto Vyzývam Tajomníka SLK a Poradkyňu chovu p. Palfyovú, aby mi zaslali predmetné nahrávky, fotografie a videozáznam, ktoré dokazujú, že poradkyňa chovu p. Palfyová vedome klame.

Žiadam, aby pani Palfyová dodržiavala poriadky SLK a nimi stanovené lehoty.

Pri kontrole oboch vrhov dňa 16. 06. 2018 po celý čas bol prítomný aj tajomník SLK Videczky, ktorý po príchode skonštatoval, že feny sú v dobrej kondícii. Tiež šteňatá podľa jeho vyjadrenia boli hravé.

Prečo Tajomník SLK odmieta vo veci vydať svedectvo?

153 views0 comments

Comments


bottom of page